W tym kroku: Dodamy zadania. Zadania służą do planowania działań. Szczegółowy czas trwania zadania nie jest bardzo istotny, ważniejsze jest, aby zadanie zostało wykonane przed upływem określonego terminu końcowego. Zadanie może składać się z kolejnych poziomów zadań podrzędnych i/lub operacji.

Aby dodać zadanie:

 1. Uruchom program.

 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i Moduł CRM, a następnie kliknij w .

 3. W uruchomionym module CRM w menu głównym wybierz Działania, a następnie Zadania z rozwijanego menu.

 4. Pojawia się okno Zadania. Po lewej stronie znajduje się panel umożliwiający ustawienie wyświetlania zadań z określonego okresu. W głównej części okna znajdują się dwie zakładki, które wyświetlają te same zadania w różnej formie graficznej.

 5. Kliknij w w dolnej części okna, a następnie Dodaj z rozwijanego menu. Otworzy się okno Zadanie. W polu Treść wpisz Akcja WITAJ SZKOŁO.

 6. W panelu Stan zadania w polu Priorytet kliknij w i z rozwijanej listy wybierz Wysoki. W polu Status ustaw Nierozpoczęte.

  (green star) Wskazówka: W tym kroku symulujemy dodawanie zadania do planowanej akcji, dlatego status zadania został ustawiony jako Nierozpoczęte. W późniejszej fazie pracy, po rozpoczęciu zadania, status będzie można zmienić na Realizowane i za pomocą pól Postęp pokazywać poziom wykonania. 7. W panelu Ramy czasowe w polu Data rozpoczęcia wpisz 2015-07-01, godzina 08:00:00, a w polu Planowana data zakończenia 2015-09-30, godzina 17:00:00.

 8. Przejdź do zakładki Dane dodatkowe. W panelu Przypisanie zadania program automatycznie wpisał osobę tworzącą zadanie jako osobę zlecającą i wykonującą zadanie. W polu Osoba wykonująca zmień osobę na Beatę Listek. W panelu Odpowiedzialność w polu Osoba odpowiedzialna wybierz z listy Beatę Listek.

 9. W panelu Powiązania w polu Kontakt personalny kliknij w przycisk i w oknie Kontakty personalne kliknij dwukrotnie na Joannę Tomaszyk.

 10. Kliknij w . Zadanie zostało dodane do listy w oknie Zadania.

  (green star) Wskazówka: Jeżeli zadanie nie pojawiło się na liście zadań, sprawdź ustawienie filtrów po lewej stronie. Możliwe, że masz zaznaczone wyświetlanie tylko tych zadań, które pochodzą z bieżącego miesiąca, a poszukiwane zadanie dotyczy innego miesiąca.

 

 • No labels