W tym kroku: Opiszemy w jaki sposób powiązać operację z rozrachunkiem, który rozlicza i przypisać do operacji znaczniki.

(green star) Wskazówka: Niezależnie od sposobu wprowadzenia operacji na wyciąg bankowy w każdej chwili możesz edytować operację (np. przypisując operacji znacznik lub zmieniając kwoty).

Rozrachunki

(info) Informacja: Jeśli operacje są powiązane z rozrachunkami rozliczanymi, nie są wymagane żadne dodatkowe czynności w celu rozliczenia rozrachunków - rozrachunki rozliczają się automatycznie w chwili zapisania wyciągu (powstaje rozrachunek rozliczający i oba rozrachunki zostają oznaczone jako rozliczone lub częściowo rozliczone). 

(info) Informacja: Powiązanie operacji z rozrachunkiem:

 • Jeśli operacja została zaimportowana na wyciąg bankowy z polecenia przelewu lub rozrachunku, to jest ona automatycznie powiązana z rozliczanym rozrachunkiem.
 • Jeśli operacja została dodana ręcznie lub zaimportowana z wyciągu bankowego z banku, to należy ręcznie przypisać rozrachunek do operacji.

Aby przypisać rozrachunek do operacji:

Sposób 1:

 1. W panelu Operacje okna Wyciąg bankowy zaznacz operację, do której chcesz przypisać rozrachunek. W panelu Rozliczenia kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Dodaj.

 2. Otworzy się okno Rozliczany rozrachunek z opisem transakcji i listą rozrachunków na tego samego kontrahenta. Znajdź odpowiedni rozrachunek i kliknij na niego dwukrotnie. Rozrachunek będzie widoczny zarówno w oknie Wyciąg bankowy po zaznaczeniu danej operacji, jak i w oknie Transakcja bankowa w zakładce Rozliczenia.

Sposób 2:

 1. Otwórz daną operację (klikając na nią dwukrotnie lub zaznaczając ją i klikając w przycisk . Otworzy się okno Transakcja bankowa.

 2. W górnej części okna kliknij na zakładkę Rozliczenia, a następnie w . Otworzy się okno Rozliczany rozrachunek z opisem transakcji i listą rozrachunków na tego samego kontrahenta. Znajdź odpowiedni rozrachunek i kliknij na niego dwukrotnie. Rozrachunek będzie widoczny zarówno w oknie Transakcja bankowa w zakładce Rozliczenia, jak i w oknie Wyciąg bankowy po zaznaczeniu danej operacji.

 

(warning) Uwaga: Polecenie przelewu nie rozlicza rozrachunku. Polecenie przelewu jest dopiero intencją przekazania i przepływu środków. To wyciąg bankowy dokumentuje faktyczną wypłatę i za pomocą operacji z wyciągu bankowego możesz rozliczyć rozrachunek.

 

Znaczniki

(info) Informacja: Znaczniki przypisujemy do operacji bankowych po to, aby umożliwić stworzenie wzorca księgowania do automatycznego księgowania dokumentów. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Aby przypisać znacznik do operacji:

 1. Otwórz daną operację (klikając na nią dwukrotnie lub zaznaczając ją i klikając w przycisk ). Otworzy się okno Transakcja bankowa.

 2. W panelu Znaczniki kliknij w . Otworzy się okno Znaczniki. Kliknij dwukrotnie w znacznik, który chcesz przypisać do operacji. Znacznik zostanie dodany w panelu Znaczniki okna Transakcja bankowa. Kliknij w , aby zapisać zmiany.

Aby przypisać znacznik do wielu operacji równocześnie:

 1. W oknie Wyciąg bankowy w panelu Operacje zaznacz operacje, do których chcesz przypisać znacznik. Kliknij w , a następnie Nadaj znaczniki dla zaznaczonych operacji.

 2. Otworzy się okno Zmiana znaczników. W tym oknie możesz zmienić znacznik, który jest już przypisany do wybranych operacji lub dodać nowe/kolejne znaczniki. W panelu Dodaj następujące znaczniki kliknij w i w otwartym oknie Znaczniki dwukrotnie kliknij na wybrany znacznik.

  (green star) Wskazówka: Usunięcie znacznika: Aby usunąć znacznik rozwiń panel Usuń następujące znaczniki klikając na w górnej części okna Zmiana znaczników, a następnie za pomocą przycisku wybierz znaczniki do usunięcia. 3. Kliknij , aby zapisać zmiany.

 

 

 • No labels