W tym kroku: Dodamy kasę, która umożliwia śledzenie stanu zasobów finansowych dostępnych w formie gotówki. W jednej firmie może być wiele kas, na przykład przypisanych do różnych oddziałów.

Aby dodać kasę:

 1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Kasy z rozwijanego menu.

 2. Pojawi się okno Kasy z listą kas zdefiniowanych w programie. O ile wcześniej nie dodano żadnych kas, lista będzie zawierać tylko Kasę domyślną. W dolnym menu kliknij .

 3. Uzupełnij pola w definicji kasy.

 4. W panelu Konto FK wpisz numer konta analitycznego kasy.

  (info) Informacja: Jeśli nie masz jeszcze konta dla tej kasy na planie kont, wpisz w tym polu numer analityki, który chcesz nadać temu kontu. Po dodaniu kasy (lub większej liczby kas) przejdź do planu kont (Kartoteki → Plan kont) i wygeneruj konto dla tej kasy:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy w konto syntetyczne kasy i z menu wybierz Operacje → Załóż konta z kartoteki.
  • W oknie Kartoteki znajdź i zaznacz na liście Kasy i kliknij w .
  • W oknie Pozycje kartoteki rozwiń listę z kasami i wskaż te, dla których chcesz stworzyć konta.
  • Pokaże się raport Uaktualnienie kont na podstawie pozycji kartoteki z listą kont analitycznych dodanych do planu kont. 5. W panelu Waluty kliknij w przycisk . Pojawi się okno Waluty z listą walut domyślnie zdefiniowanych w systemie.

  (info) Informacja: Dla kasy można ustawić kilka walut. Pierwsza dodana waluta zostaje automatycznie ustawiona jako domyślna, co można później zmienić klikając w inną walutę (którą chcesz ustawić jako domyślną) prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu Domyślna. 6. W kolumnie Bilans otwarcia wpisz stan kasy w momencie rozpoczęcia pracy z programem.

  (warning) Uwaga: Po wprowadzeniu jakiegokolwiek dokumentu kasowego nie ma już możliwości wprowadzenia bilansu otwarcia kasy, dlatego warto o tym pamiętać konfigurując program.

 7. Kliknij , a następnie w oknie Kasy kliknij w .

Wybranie kasy

 1. W menu w dolnej części ekranu wybierz . Pojawi się okno Wybór kasy.

 2. Zaznacz kasę, do której się chcesz zalogować i kliknij . Zwróć uwagę, że w dolnej części ekranu wyświetliła się nazwa wybranej kasy . Teraz program będzie traktować wybraną kasę jako aktywną i wszystkie wystawione dokumenty kasowe będą dotyczyć tej kasy.

 

(warning) Uwaga: W oknie przeglądowym dokumentów kasowych są widoczne tylko te dokumenty, które dotyczą aktualnie wybranej kasy. Należy na to zwrócić uwagę przełączając się między modułami - może się zdarzyć sytuacja, że po przełączeniu się z jednego modułu do drugiego, dokumenty "znikają". W takim przypadku sprawdź, która kasa jest ustawiona jako aktywna.

 (info) Informacja: Stan kasy możesz sprawdzić wybierając Finanse → Stan kasy. W wyświetlonym oknie można wyświetlić Aktualny stan kasy lub Stan kasy na dzień z konkretnego dnia. Aktualizuje się on zgodnie z wprowadzonymi dokumentami kasowymi.

 

 • No labels