Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%
Float_panel
bgColorwhite
titleColor#424f62
TitleW tym ćwiczeniu
titleW tym ćwiczeniu

Krok 1: Zadania

Krok 2: Zadania podrzędne

Krok 3: Operacje

Panel
W tym kroku: Poćwiczymy dodawanie zadań.

Aby dodać zadanie podrzędne:

  1. W uruchomionym oknie Zadania (z menu głównego Działania → Zadania), mając zaznaczone zadanie Akcja WITAJ SZKOŁO kliknij w  w dolnej części okna, a następnie Dodaj podrzędne z rozwijanego menu.

  2. Otworzy się okno Zadanie, dokładnie takie samo jak w poprzednim kroku.

  3. W ramach zadania Akcja WITAJ SZKOŁO można wyodrębnić dwa etapy, które będą reprezentowane przez zadania podrzędne. Dodaj zadania zgodnie z poniższą tabelą.

 

ZadanieOpisOsobaRozpoczęcieZakończenie
Przygotowanie ofertyStworzenie listy artykułów, które powinny być objęte promocją, opracowanie cennikówBeata Listek2015-07-06 08:002012-07-17 17:00
Promocja i realizacjaPoinformowanie odbiorców o promocjach przygotowanych w ramach akcji i realizacja zamówieńUrszula Maciąg2015-07-20 08:002015-09-30 17:00
Panel
borderStyledashed

(green star) Wskazówka: Kliknij w poniższe strzałki, aby zobaczyć podpowiedzi.

Expand
titleZadanie Przygotowanie oferty

Expand
titleZadanie Promocja i realizacja

Panel
borderStyledashed

(green star) Wskazówka: Jeżeli zadanie nie pojawiło się na liście zadań, sprawdź ustawienie filtrów po lewej stronie. Możliwe, że masz zaznaczone wyświetlanie tylko tych zadań, które pochodzą z bieżącego miesiąca, a poszukiwane zadanie dotyczy innego miesiąca.Na zakładce Zadania w oknie Zadania dodane zadania powinny wyglądać jak na rysunku poniżej:

Na zakładce Drzewo lepiej widoczne są zależności strukturalne zadań: