Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%
Float_panel
bgColorwhite
titleColor#424f62
TitleW tym ćwiczeniu
titleW tym ćwiczeniu

Krok 1: Definicje terminarzy

Krok 2: Kalendarz indywidualny

Krok 3: Kalendarz zespołowy

Krok 4: Nanoszenie zdarzeń

Panel
W tym kroku: Na podstawie definicji utworzonej w poprzednim kroku, dodamy zalogowanemu użytkownikowi jego indywidualny kalendarz. Kalendarz taki jest widoczny tylko dla użytkownika i osób, które zostały przez niego uprawnione do tego przy tworzeniu definicji terminarza.

Aby dodać terminarz osobisty:

 1. W uruchomionym module CRM w menu głównym wybierz Terminarze, a następnie Moje z rozwijanego menu. Pojawia się okno z komunikatem o braku danych. Kliknij .

 2. Pojawi się okno Widok osoby - Atosińska Aneta. Kalendarz w głównej części okna jest żółty, co oznacza, że nie ma na niego nałożonego żadnego terminarza.

  Panel
  borderStyledashed

  (green star) Wskazówka: W górnej części można ustawić widok kalendarza, klikając na odpowiednią opcję. Przykładowo kliknij w  , aby ustawić widok tygodnia roboczego. 3. W panelu po lewej stronie, w górnej części, widoczny jest podgląd całego miesiąca. Pod spodem znajduje się lista terminarzy, obecnie pusta. Kliknij w ten pusty obszar prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj terminarz.
 4. Otworzy się okno Definicje terminarzy. Zaznacz Kalendarz prywatny i kliknij w . W panelu Terminarze został dodany kalendarz prywatny. W głównej części okna kalendarz zmienił kolor z żółtego na beżowy i jest gotowy do dodawania zdarzeń.