Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%
Float_panel

Ustawienie kasy

Sposoby zapłaty

Kasa przyjmuje (KP)

Kasa wydaje (KW)

Raporty kasowe

Obsługa kasy w RAKSSQL umożliwia prowadzenie wielu kas i w ich obrębie przyjmowanie i wydawanie pieniędzy. Wystawiane dokumenty kasowe aktualizują stan kasy, umożliwiając kontrolę przepływu gotówki.

Cele:

  • zapoznamy się z dodawaniem i ustawianiem kasy,
  • omówimy definiowanie sposobów płatności i ich cech,
  • wystawimy dokumenty KP i KW,
  • wygenerujemy raport kasowy.

 

 

Button
Linkhttp://docs.raks.pl/display/SQL/Ustawienie+kasy
  Rozpocznij