Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Section
Column
width100%
Float_panel

Tabele kursowe

Faktury walutowe w module Sprzedaż

Księgowanie faktury walutowej

Rozliczenie faktury walutowej

Księgowanie różnic kursowych

Wystawianie i księgowanie dokumentów w obcej walucie przebiega w sposób bardzo zbliżony do wystawiania i księgowania dokumentów w złotówkach. Efektem ubocznym prowadzenia sprzedaży walutowej jest powstawanie groszowych różnic podczas księgowania, wynikających z przeliczeń kwot netto, brutto i podatku VAT na złotówki i różnic kursowych, wynikających z innych kursów waluty w dniu sprzedaży i dniu zapłaty. 

Cele:

  • poznanie sposobów pobierania tabel kursowych,
  • prześledzenie dodawania i księgowania faktur walutowych,
  • rozliczenie faktury walutowej za pomocą wyciągu bankowego i automatyczne wygenerowanie rozrachunku różnic kursowych,
  • zaksięgowanie różnic kursowych.

 

 

Button
Linkhttp://docs.raks.pl/display/SQL/Tabele+kursowe
  Rozpocznij