Pierwszym zagadnieniem, przed którym staje użytkownik programu, jest instalacja i podstawowa konfiguracja programu. W tej części samouczka zostaną objaśnione etapy konfiguracji, z którymi użytkownik zetknie się podczas pierwszego uruchomienia programu.

Cele:

  • przeprowadzenie przez proces instalacji lokalnej,

  • konfiguracja stanowiska pracy z uprawnieniami administratora.

Wymagania:

 

    Rozpocznij ćwiczenie  

  • No labels