W tym kroku: Pokażemy, jak można przystosować okno przeglądowe Szanse sprzedaży do własnych potrzeb, tak aby łatwo uzyskać potrzebne informacje. Następnie pokażemy jak wykonać lejek sprzedaży.

(green star) Wskazówka: Obecnie w oknie Szanse sprzedaży jest widoczna jedna szansa, dodana w poprzednich krokach. W ramach ćwiczeń dodaj kolejne szansy sprzedaży, o różnym statusie (etapie) realizacji wraz z ofertami.

Okno przeglądowe


 • Ukrywanie kolumn

  Aby ukryć kolumnę kliknij na nagłówek kolumny prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu kontekstowego Ukryj tę kolumnę.
 • Odkrywanie kolumn

  Aby ponownie wyświetlić ukrytą kolumnę kliknij prawym przyciskiem myszy na nagłówek dowolnej kolumny i wybierz z menu kontekstowego Wybór kolumn. Otworzy się okno Dostosowanie, w którym znajduje się zbiór nagłówków dostępnych kolumn. Aby dodać kolumnę do tabeli należy złapać myszką za nagłówek i przeciągnąć go w odpowiednie miejsce w tabeli. W miejscach, w których można wstawić kolumnę pojawiają się dwie zielone strzałki.

 • Przenoszenie kolumn

  Aby przenieść kolumnę należy za nią chwycić myszą, przesunąć w odpowiednie miejsce i puścić.


 • Sortowanie w kolumnie

  Aby posortować wiersze zgodnie z wartością w danej kolumnie należy kliknąć w nagłówek tej kolumny. Obok nazwy kolumny pojawi się symbol strzałki, która wskazuje, czy sortowanie jest rosnące czy malejące.

Lejek sprzedaży

 

(info) Informacja: Lejek sprzedaży jest to graficzne zobrazowanie etapów szans sprzedaży. Pomaga zaplanować i ocenić przyszły dochód.

Aby dodać pokazać dane o szansach sprzedaży za pomocą lejka sprzedaży, w oknie Szanse sprzedaży kliknij w ikonę  w menu na granatowym pasku . Otworzy się okno Parametry, w którym należy ustawić przedział dat z którego mają być uwzględniane w zestawieniu szanse sprzedaży. Kliknij w . Otworzy się okno z graficznym przedstawieniem etapów szans sprzedaży.

W górnej części okna można przełączyć zakładkę na Wykres kołowy, aby zobaczyć dane zaprezentowane za pomocą wykresu kołowego, z uwzględnieniem ilości lub wartości danego etapu sprzedaży.

(tick) To koniec tego rozdziału, a zarazem samouczka podstawowego z modułu CRM. Zachęcamy do kontynuowania nauki z innych modułów.

 

 • No labels