W tym kroku: Zapoznamy się z dodawaniem dokumentów przyjęcia płatności do kasy, zwracając uwagę na powstałe powiązania tych dokumentów z innymi dokumentami i rozrachunkami. 

(info) Informacja: Opiszemy dwie najbardziej standardowe drogi dodawania dokumentów kasowych:

 • w module Sprzedaż, gdzie program po zapisaniu dokumentu sprzedaży uruchamia okno umożliwiające wystawienie dokumentu kasowego, a powstała należność zostaje rozliczna automatycznie,
 • z menu Finanse (Finanse Dokumenty kasowe), gdzie powiązanie z dokumentem sprzedaży i rozliczenie należności należy ustawić ręcznie.    

W module Sprzedaż

Aby wygenerować dokument przyjęcia płatności (KP):

 1. W module Sprzedaż wystaw fakturę sprzedaży lub paragon wybierając sposób płatności gotówką. Szczegółowy opis wystawiania faktury znajdziesz tutaj.

  (info) Informacja: W programie można ustawić domyślne sposoby płatności, które będą się automatycznie podpowiadały na dokumentach zakupu i sprzedaży:

  Administracja → Parametry → Parametry firmy → Sprzedaż → Dokumenty 2. Zapisz dokument. Otworzy się okno Gotówka, w którym program automatycznie uzupełnił parametry dokumentu kasowego. W polu Przyjęto i Kwota płatności program wpisał sumę wyliczoną na podstawie pozycji dodanych w oknie Faktura VAT. W zakładce Szczegóły program uzupełnił dane kontrahenta i datę wystawienia dokumentu kasowego. Kliknij .

 3. Pojawi się okno Parametry funkcji dla faktury, umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu.Kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku faktury VAT. Wydrukuj fakturę klikając w  lub zamknij okno.

  (info) Informacja: Wygenerowany dokument można wydrukować później w dowolnej chwili, klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego polecenie Drukuj. 4. Po wydrukowaniu lub zamknięciu okna podglądu ponownie pojawi się okno Parametry funkcji, tym razem dla dokumentu WZ (o ile faktura była wystawiana w trybie magazynowym). Kliknij .

  Program wyświetli okno z podglądem wydruku dokumentu wydania z magazynu. Kliknij w , aby wydrukować dokument lub zamknij okno.

 5. I raz jeszcze otworzy się okno Parametry funkcji, dla dokumentu kasowego. Kliknij . Program wyświetli podgląd dokumentu kasowego. Kliknij w , aby wydrukować dokument lub zamknij okno.

   

  (info) Informacja: Wygenerowany dokument kasowy jest widoczny w każdym module w menu Finanse → Dokumenty kasowe.

   

   

  (green star) Wskazówka: Przejdź do rozrachunków (Finanse → Rozrachunki) i zwróć uwagę, że program dodał należność dla faktury/paragonu i rozliczające ją zobowiązanie dla KP.

Z menu Finanse

(green star) Wskazówka: Żeby wystawienie dokumentu kasowego z menu Finanse miało sens musi istnieć nierozliczony rozrachunek. Wynika z tego, że wystawiono dokument sprzedaży z płatnością gotówką, ale odroczoną, a nie natychmiastową (płatność natychmiastowa wymusza wystawienie KP od razu po wystawieniu dokumentu sprzedaży, patrz wyżej).

Aby wystawić dokument przyjęcia płatności (KP):

 1. W dowolnym module w menu głównym wybierz Finanse Dokumenty kasowe. W oknie Dokumenty kasowe kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Dodaj dokument przyjęcia [Ctrl + 1].

 2. Otworzy się okno Dokument przyjęcia. W zakładce Dokument wybierz kontrahenta. W polu Kwoty kliknij , aby otworzyć okno wyboru rozrachunków dla wybranego kontrahenta. Wybierz rozrachunek klikając na niego dwukrotnie.

 3. Program wyświetli pytanie, czy zmienić opis dokumentu. Jeśli klikniesz , program zaktualizuje opis w zakładce Opis.

 4. W zakładce Rozliczenia program dodał wskazany rozrachunek. Kliknij w , aby zamknąć i zapisać dokument. Pojawi się on na liście dokumentów kasowych.

  (info) Informacja: Możesz również wprowadzić kwotę ręcznie i albo powiązać dokument z rozrachunkiem w panelu Rozliczenia, albo później, po zapisaniu dokumentu, klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu Operacje → Dokonaj rozliczenia.

  (green star) Wskazówka: Przejdź do rozrachunków (Finanse → Rozrachunki) i zwróć uwagę, że program dodał zobowiązanie wygenerowane podczas dodawania KP, rozliczające wcześniej powstałą należność. Więcej na temat zasad rozliczania rozrachunków znajdziesz tutaj. /link nie działa, bo jeszcze nie jest gotowa ta strona/

  (info) Informacja: Wygenerowany dokument kasowy jest widoczny w każdym module w menu Finanse → Dokumenty kasowe.

 

 • No labels