W tym kroku: Zapoznamy się z dodawaniem dokumentów wydania środków z kasy i prześledzimy powstałe powiązania tych dokumentów z innymi dokumentami i rozrachunkami. 

(info) Informacja: Dokument kasowy można wygenerować:

 • w module Sprzedaż, gdzie program po zapisaniu dokumentu zakupu uruchamia okno umożliwiające wystawienie dokumentu kasowego, a powstałe zobowiązanie zostaje rozliczne automatycznie,
 • z menu Finanse (Finanse Dokumenty kasowe), gdzie powiązanie z dokumentem zakupu i rozliczenie zobowiązania należy ustawić ręcznie.    

W module Sprzedaż

Aby wygenerować dokument wydania (KW):

 1. W module Sprzedaż wprowadź fakturę zakupu wybierając sposób płatności gotówką. Szczegółowy opis wystawiania faktury znajdziesz tutaj.

  (info) Informacja: W programie można ustawić domyślne sposoby płatności, które będą się automatycznie podpowiadały na dokumentach zakupu i sprzedaży:

  Administracja → Parametry firmy → Sprzedaż → Dokumenty 2. Zapisz dokument. Otworzy się okno Gotówka, w którym program automatycznie uzupełnił parametry dokumentu kasowego. W polu Wydano i Kwota płatności program wpisał sumę wyliczoną na podstawie pozycji dodanych w oknie Faktura zakupu. W zakładce Szczegóły program uzupełnił dane kontrahenta i datę wystawienia dokumentu kasowego. Kliknij .

 3. Pojawi się okno Parametry funkcji dla faktury, umożliwiające ustawienie wydruku dokumentu. Kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku faktury zakupu. Wydrukuj fakturę klikając w  lub zamknij okno.


  (info) Informacja: Wygenerowany dokument można wydrukować później w dowolnej chwili, klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu kontekstowego polecenie Drukuj. 4. Po wydrukowaniu lub zamknięciu okna podglądu ponownie pojawi się okno Parametry funkcji, tym razem dla dokumentu PZ (o ile faktura była wystawiana w trybie magazynowym). Kliknij . Program wyświetli okno z podglądem wydruku dokumentu przyjęcia do magazynu. Kliknij w , aby wydrukować dokument lub zamknij okno.

 5. I raz jeszcze otworzy się okno Parametry funkcji, dla dokumentu kasowego. Kliknij . Program wyświetli podgląd dokumentu kasowego. Kliknij w , aby wydrukować dokument lub zamknij okno.

  (info) Informacja: Wygenerowany dokument kasowy jest widoczny w każdym module w menu Finanse → Dokumenty kasowe.

  (green star) Wskazówka: Przejdź do rozrachunków (Finanse → Rozrachunki) i zwróć uwagę, że program dodał należność wygenerowaną podczas dodawania KW, rozliczającą wcześniej powstałe zobowiązanie. Więcej na temat zasad rozliczania rozrachunków znajdziesz tutaj. /link nie działa, bo jeszcze nie jest gotowa ta strona/

   

   

Z menu Finanse

(green star) Wskazówka: Aby wystawienie dokumentu kasowego z menu Finanse miało sens, musi istnieć nierozliczony rozrachunek. Wynika z tego, że wystawiono dokument zakupu z płatnością gotówką, ale odroczoną, a nie natychmiastową (płatność natychmiastowa wymusza wystawienie KW od razu po wystawieniu dokumentu zakupu, patrz wyżej).

Aby wystawić dokument wydania (KW):

 1. W dowolnym module w menu głównym wybierz Finanse Dokumenty kasowe. W oknie Dokumenty kasowe kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Dodaj dokument wydania [Ctrl + 2].

 2. Otworzy się okno Dokument wydania. W zakładce Dokument wybierz kontrahenta. W polu Kwoty kliknij w , aby otworzyć okno wyboru rozrachunków dla wybranego kontrahenta. Wybierz rozrachunek klikając na niego dwukrotnie.

 3. Program wyświetli pytanie, czy zmienić opis dokumentu. Jeśli klikniesz , program zaktualizuje opis w zakładce Opis.

 4. W zakładce Rozliczenia program dodał wskazany rozrachunek. Kliknij w , aby zamknąć i zapisać dokument.

  (info) Informacja: Możesz również wprowadzić kwotę ręcznie i albo powiązać dokument z rozrachunkiem w panelu Rozliczenia, albo później, po zapisaniu dokumentu, klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu Operacje → Dokonaj rozliczenia.

  (green star) Wskazówka: Przejdź do rozrachunków (Finanse → Rozrachunki) i zwróć uwagę, że program dodał należność wygenerowaną podczas dodawania KW, rozliczającą wcześniej powstałe zobowiązanie. Więcej na temat zasad rozliczania rozrachunków znajdziesz tutaj. /link nie działa, bo jeszcze nie jest gotowa ta strona/

  (info) Informacja: Wygenerowany dokument kasowy jest widoczny w każdym module w menu Finanse → Dokumenty kasowe.

 

 • No labels