W tym kroku: Opowiemy sobie o sposobach zapłaty i ich wpływie na obsługę dokumentów kasowych.

(info) Informacja: Z punktu widzenia obsługi kasy interesują nas te sposoby zapłaty, które dokonywane są w całości lub częściowo gotówką. W programie są wstępnie zdefiniowane dwa sposoby płatności: Gotówka z wymuszeniem natychmiastowego rozliczenia i Płatność złożona.

Może mieć miejsce sytuacja, kiedy zapłata będzie uregulowana gotówką, ale z odroczonym terminem realizacji. Dla takiej sytuacji musimy zdefiniować nowy sposób płatności, co będzie przedstawione w poniższym przykładzie.

Aby dodać nowy sposób zapłaty:

 1. W uruchomionym module Sprzedaż wybierz SłownikiSposoby zapłaty.  

 2. Otworzy się okno Sposoby zapłaty i terminy płatności, w którym widoczna jest lista sposobów zapłaty.

 3. W dolnej części okna kliknij na .

 4. Otworzy się okno Definicja sposobu płatności. W polu Nazwa wpisz Gotówka 14 dni. W polu Obsługuje zostaw domyślne ustawienie Kasa (gotówka, karta płatnicza). Po odznaczeniu opcji Wymuszaj całkowite i natychmiastowe rozliczenie dokumentu, uaktywni się pole Płatność w ciągu, które uzupełnij, wpisując 14.

 5. W kolejnych panelach (Dokumenty zakupu i Dokumenty sprzedaży) ustaw zgodnie ze swoimi preferencjami parametry precyzujące sposób wyliczania daty terminu płatności.

 6. W panelu Kasa wybierz z listy metodę rozliczenia Gotówkowa.

 7. W kolejnym panelu Dostępność można wybrać w jakich sytuacjach dany sposób płatności będzie dostępny.

 8. Opcja Twórz rozrachunek dla płatności wystawionej z tym sposobem zapłaty w panelu Dodatkowe parametry powoduje automatyczne tworzenie rozrachunków. Odznaczenie tej opcji powoduje, że rozrachunek nie zostanie utworzony, a dokument zostanie oznaczony jako rozliczony i zapłacony. Aby móc rozliczyć dokument sprzedaży/zakupu dokumentem kasowym zostaw tę opcję zaznaczoną.

  (info) Informacja: Odznaczenie opcji Twórz rozrachunek dla płatności wystawionej z tym sposobem zapłaty ma sens na przykład wtedy, kiedy prowadzisz sprzedaż paragonową i nie chcesz dla każdej sprzedaży generować rozrachunku, ponieważ należności są od razu regulowane. 9. Kliknij . Nowy sposób zapłaty został dodany do listy w oknie Sposoby zapłaty i terminy płatności i będzie można z niego korzystać wystawiając dokumenty. Kliknij , aby zamknąć okno.

 

 • No labels