(star) Przykład: W module Sprzedaż wygenerujemy dokument kasowy KP, który ma rozliczyć fakturę sprzedaży (również wystawioną w module Sprzedaż).

(info) Informacja: Szczegółowy opis generowania dokumentów kasowych znajdziesz

W module Sprzedaż

(info) Informacja: Rozliczanie rozrachunków w poniższy sposób ma tę zaletę, że zarówno rozrachunki jak i powiązania między nimi (rozliczenie) powstają w sposób całkowicie automatyczny, co pozwala zaoszczędzić czas i eliminuje ryzyko popełnienia błędu. 

Aby wygenerować rozrachunek z dokumentem przyjęcia płatności (KP):

 1. W module Sprzedaż wystaw fakturę sprzedaży lub paragon wybierając sposób płatności gotówką. Szczegółowy opis wystawiania faktury znajdziesz tutaj.

 2. Zapisz dokument. Otworzy się okno Gotówka, w którym program automatycznie uzupełnił parametry dokumentu kasowego. W polu Przyjęto i Kwota płatności program wpisał sumę wyliczoną na podstawie pozycji dodanych w oknie Faktura VAT. W zakładce Szczegóły program uzupełnił dane kontrahenta i datę wystawienia dokumentu kasowego. Kliknij . 3. Po wydrukowaniu wszystkich dokumentów przejdź do rozrachunków (Finanse → Rozrachunki) i zwróć uwagę, że program dodał należność dla faktury/paragonu i rozliczające ją zobowiązanie dla KP i oba te rozrachunki zostały oznaczone jako rozliczone.

Z menu Finanse

(green star) Wskazówka: Żeby wystawienie dokumentu kasowego z menu Finanse miało sens musi istnieć nierozliczony rozrachunek. Wynika z tego, że wystawiono dokument sprzedaży z płatnością gotówką, ale odroczoną, a nie natychmiastową (płatność natychmiastowa wymusza wystawienie KP od razu po wystawieniu dokumentu sprzedaży, patrz wyżej).

Aby wystawić dokument przyjęcia płatności (KP):

 1. W dowolnym module w menu głównym wybierz Finanse Dokumenty kasowe. W oknie Dokumenty kasowe kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Dodaj dokument przyjęcia [Ctrl + 1].

 2. Otworzy się okno Dokument przyjęcia. W zakładce Dokument wybierz kontrahenta. W polu Kwoty kliknij , aby otworzyć okno wyboru rozrachunków dla wybranego kontrahenta. Wybierz rozrachunek klikając na niego dwukrotnie.

 3. Program wyświetli pytanie, czy zmienić opis dokumentu. Jeśli klikniesz , program zaktualizuje opis w zakładce Opis.

 4. W zakładce Rozliczenia program dodał wskazany rozrachunek. Kliknij w , aby zamknąć i zapisać dokument. Pojawi się on na liście dokumentów kasowych.

  (info) Informacja: Możesz również wprowadzić kwotę ręcznie i albo powiązać dokument z rozrachunkiem w panelu Rozliczenia, albo później, po zapisaniu dokumentu, klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając z menu Operacje → Dokonaj rozliczenia. 5. Przejdź do rozrachunków (Finanse → Rozrachunki) i zwróć uwagę, że program dodał zobowiązanie wygenerowane podczas dodawania KP, rozliczające wcześniej powstałą należność. • No labels