(info) Informacja: Jeśli z jakiegoś powodu nie rozliczasz rozrachunku za pomocą dokumentów rozliczających, możesz później rozliczyć je ręcznie, parując ze sobą odpowiednie rozrachunki.

Aby rozliczyć rozrachunek rozrachunkiem musisz mieć wygenerowane w programie dwa rozrachunki, należność i zobowiązanie, dla tego samego kontrahenta.

Rozliczenia można dokonać z poziomu:

  • dokumentu sprzedaży (Operacje → Rozlicz dowolnym rozrachunkiem [Ctrl + R] → wskazanie rozrachunku w oknie Rozliczany rozrachunek),

  • dokumentu zakupu (Operacje → Rozlicz dowolnym rozrachunkiem [Ctrl + R] → wskazanie rozrachunku w oknie Rozliczany rozrachunek),

  • dokumentu księgowego podczas księgowania jednego z dokumentów, po zaznaczeniu opcji Rozliczaj w oknie Rozliczany rozrachunek wskaż rozrachunek kompensujący,

  • rozrachunków (Operacje → Rozlicz dowolnym rozrachunkiem → wskazanie rozrachunku).

(green star) Wskazówka: Jeśli kwoty rozrachunków różnią się, wybrane rozrachunki będą rozliczone częściowo. Rozrachunek o niższej kwocie zostaje oznaczony jako rozliczony w całości, a rozrachunek o wyższej kwocie zostaje pomniejszony o zapłaconą kwotę i oznaczony jako rozliczony częściowo.

 

  • No labels