W tym kroku: Opiszemy sposoby pobierania tabel kursowych.

(info) Informacja: Tabele kursowe można importować z NBP lub EBC:

 • w oknie przeglądowym tabeli kursowych (Słowniki → Finanse → Tabele kursowe),
 • korzystając z kafelka na panelu startowym program (tylko tabele NBP),
 • w dowolnym miejscu w programie, w którym występuje przeliczanie walut obcych, klikając na przycisk w polu Kwota[Wal] lub Tabela kursowa.

W każdym przypadku procedura pobierania tabeli jest taka sama, różni się jedynie miejsce i sposób wywołania polecenia.

Aby pobrać tabele kursowe z NBP:

 1. Uruchom okno Źródło importu (klikając na kafelek  lub klikając w przycisk  → Importuj zdalnie z NBP w oknie Tabele kursowe).

 2. Ustaw datę, wybierz tabelę kursową, rodzaj kursu i kliknij w .

  (info) Informacja: Rodzaje tabel kursowych NBP:

  • Tabela A kursów średnich walut obcych aktualizowana jest na stronie internetowej NBP w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15.
  • Tabela B kursów średnich walut obcych aktualizowana jest na stronie internetowej NBP w każdą środę, pomiędzy godziną 11:45 a godziną 12:15.
  • Tabela C kursów kupna i sprzedaży walut obcych oraz tabela kursów jednostek rozliczeniowych aktualizowane są na stronie internetowej NBP w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 7:45 a godziną 8:15.

  (info) Informacja: Tabele A i C z tygodnia są ważne jeden dzień, za wyjątkiem tabeli z piątku, która obowiązuje również przez weekend. Program automatycznie zmienia wartość w polu Liczba dni ważności, w zależności od wybranej Daty publikacji. Tabela A jest ważna kolejnego dnia (np. tabela z dnia 23 września obowiązuje 24 września). 3. W oknie Parametry importu tabel kursowych kliknij .

  (info) Informacja: Opcje dostępne w parametrach importu tabel kursowych:

  Importuj waluty, które nie istnieją w bazie danych - domyślnie opcja ta jest odznaczona, co oznacza, że program pobiera kursy tylko dla tych walut, które są zdefiniowane w programie (Słowniki → Finanse → Waluty). Jeśli chcesz, aby program pobierał wszystkie kursy z tabeli, zaznacz tę opcję. Pamiętaj jednak, że spowoduje to nieuzasadnione rozrastanie się bazy danych.

  Importuj dokumenty zachowując oryginalną datę wystawienia - domyślnie opcja ta jest zaznaczona i oznacza, że kursy z danej tabeli będą się podpowiadały dla dokumentów z datą wystawienia odpowiednią dla tabeli. Jeśli z jakiegoś powodu chcesz, aby dla wszystkich dokumentów z określoną datą podpowiadały się kursy z innego dnia, możesz to ustawić w tym miejscu. 4. Zamknij raport z importu. Program pobrał wskazaną tabelę kursową.

 

(green star) Wskazówka: Tabele EBC pobiera się w taki sam sposób, ale z pominięciem okna Źródło importu. Po wybraniu polecenia Importuj zdalnie z EBC od razu otwiera się okno Parametry importu tabel kursowych.

 

 • No labels