Koniec roku obrotowego wiąże się z obowiązkiem wykonania zestawień finansowych i zamknięciem roku. Aby prawidłowo zamknąć rok należy zaksięgować wszystkie dokumenty, rozliczyć podatki i zamknąć konta wynikowe.

Cele:

  • wykonanie zestawień finansowych - Rachunku Zysku i Strat i Bilansu,
  • zamknięcie roku obrotowego.

 

    Rozpocznij   

  • No labels