You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 38 Current »

W tym kroku: Stworzymy dwie definicje terminarzy:

 • prywatny, który będzie widoczny tylko dla wskazanych użytkowników,
 • publiczny, który będzie widoczny dla wszystkich użytkowników programu RAKSSQL.

 

 

 

(info) Informacja: W kontekście terminarzy, użytkowników można podzielić na trzy kategorie:

 • właściciel terminarza: osoba, która tworzy definicję terminarza. Ma wszystkie uprawnienia do ustalania, poprawiania i usuwania terminów związanych z danym terminarzem. W przypadku kalendarza prywatnego właściciel terminarza jest automatycznie osobą objętą terminarzem.
 • osoba uprawniona: osoba, która posiada uprawnienia do modyfikowania zdarzeń w kalendarzu. Osoba uprawniona niekoniecznie jest objęta kalendarzem. Osoba uprawniona będzie widziała kalendarz prywatny innego użytkownika.
 • osoba objęta terminarzem: osoba, do której jest przypisany kalendarz i której dotyczą zdarzenia nanoszone na niego. Domyślnie nie posiada uprawnień do modyfikowania terminów w kalendarzu. To czy dana osoba jest objęta terminarzem ustawia się podczas zakładania kalendarza zespołowego.

(star) Przykłady:

 1. Aneta Atosińska chce mieć swój prywatny kalendarz. Kalendarz ten ma być niewidoczny dla innych użytkowników programu. Dlatego Aneta Atosińska tworzy definicję kalendarza prywatnego (a więc niewidocznego dla innych użytkowników programu).
  właściciel terminarza: Aneta Atosińska
  osoba uprawniona: brak
  osoba objęta terminarzem: Aneta Atosińska

 2. Jeśli Aneta Atosińska chciałaby, aby wgląd do jej kalendarza miała Beata Listek, wtedy w definicji terminarza należy dodać ją jako osobę uprawnioną.
  właściciel terminarza: Aneta Atosińska
  osoba uprawniona: Beata Listek
  osoba objęta terminarzem: Aneta Atosińska

 3. Aby koordynować pracę działu handlowego, potrzebny jest kalendarz, który umożliwi równoczesne przeglądanie terminarzy wszystkich pracowników. Dlatego administrator (Aneta Atosińska) tworzy definicję kalendarza publicznego (czyli widocznego dla wszystkich użytkowników programu). Jeśli pracownicy nie mają mieć możliwości dokonywania zmian w terminarzu, wtedy nie należy ich dodawać jako osoby uprawnione. W takiej sytuacji tylko Beata Listek i Aneta Atosińska będą mogły wprowadzać do kalendarza zdarzenia.
  właściciel terminarza: Aneta Atosińska
  osoba uprawniona: Beata Listek
  osoba objęta terminarzem: cały dział handlowy

 4. Innym podejściem do kalendarza zbiorowego jest sytuacja, kiedy każda z osób objętych kalendarzem ma mieć również możliwość samodzielnego prowadzenia tego kalendarza, a więc dodawania i modyfikowania zdarzeń. W takiej sytuacji pracowników należy dodać również do listy osób uprawnionych.
  właściciel terminarza: Aneta Atosińska
  osoba uprawniona: cały dział handlowy
  osoba objęta terminarzem: cały dział handlowy

Definicja kalendarza prywatnego

Aby dodać definicję kalendarza prywatnego:

 1. Uruchom program.

 2. W oknie logowania, jeżeli ustawione jest inaczej, wybierz Identyfikator ADMIN i Moduł CRM, a następnie kliknij w .

 3. W uruchomionym module CRM w menu głównym wybierz Terminarze, a następnie Definicje z rozwijanego menu. Pojawia się okno Definicje terminarzy.

 4. Kliknij w . Otworzy się okno Parametry terminarza. W polu Właściciel program automatycznie wpisał pracownika powiązanego z zalogowanym użytkownikiem.

 5. W polu Nazwa wpisz: Kalendarz prywatny. W polu Opis wpisz: Mój prywatny kalendarz.

 6. Zostaw zaznaczoną opcję Prywatny.

 7. Kliknij . Definicja Kalendarza prywatnego została dodana do głównej części okna Definicje terminarzy.

Definicja kalendarza publicznego

Aby dodać definicje kalendarza zespołowego:

 1. W oknie Definicje terminarzy kliknij w . Otworzy się okno Parametry terminarza. W polu Właściciel program automatycznie wpisał pracownika powiązanego z zalogowanym użytkownikiem.

 2. W polu Nazwa wpisz: Kalendarz działu handlowego. W polu Opis wpisz: Kalendarz, do którego ma dostęp cały dział handlowy.

 3. Kliknij w w polu Osoby uprawnione. Otworzy się okno Lista osób/zespołów uprawnionych do modyfikacji terminów.

 4. Kliknij w . Otworzy się okno Schemat organizacyjny z widoczną strukturą działową zdefiniowaną w poprzednim ćwiczeniu. Zaznacz Zespół A i kliknij w . Zespół A został dodany do Listy osób/zespołów uprawnionych do modyfikacji terminów.

 5. Powtórz punkt 4, aby dodać Zespół B i kierownika działu Beatę Listek.

 6. Kliknij w . W oknie Parametry terminarza w polu Osoby uprawnione zostały dodane dwa zespoły i Beata Listek. Odznacz opcję Prywatny, aby kalendarz był widoczny dla wszystkich użytkowników program RAKSSQL.

 7. Kliknij .

 8. Definicja Kalendarza działu handlowego została dodana do głównej części okna Definicje terminarzy.

 

 • No labels