Wzorzec listy płac jest najbardziej zaawansowany wzorcem ze wszystkich przedstawionych. Ze względu na mnogość danych, z których korzysta, powinien być indywidualnie dopasowany do zasad księgowania i naliczania list płac w danym przedsiębiorstwie. Praktycznie nie ma możliwości przedstawienia uniwersalnego wzorca, który będzie poprawnie działał na wszystkich bazach danych i będzie zgodny z zapotrzebowaniem każdej firmy.

W związku z powyższym, w tym ćwiczeniu pokażemy przykładowy wzorzec dla listy płac, załączając również przykładową bazę danych. Baza ta jest kompatybilna z przygotowanym wzorcem i umożliwia przetestowanie jak wygląda automatyczne rozksięgowywanie listy płac za pomocą opisanego wzorca. Po przeanalizowaniu działania wzorca można podjąć próbę opracowania indywidualnego wzorca zgodnego z zasadami księgowania w danej firmie lub skontaktować się z działem serwisu firmy RAKS w celu uzyskania pomocy.

(warning) Uwaga: Wzorzec można zdefiniować bez wczytywania przygotowanej przez nas bazy, jednak nie ma pewności, że zadziała on prawidłowo na bazie, którą dysponujesz.

Cele:

  • stworzenie przykładowego wzorca księgowań dla listy płac,
  • pokazanie rozksięgowywania listy płac z przykładowej bazy za pomocą wzorca.

 

    Wczytaj bazę 

  • No labels