W tym kroku: Omówimy tworzenie wzorca księgowego dla przykładowego księgowania listy płac.

Aby stworzyć wzorzec księgowania:

 1. W menu głównym programu wybierz Administracja → Księgowość → Wzorce księgowań.

 2. Otworzy się okno Wzorce księgowań. Kliknij w przycisk  w dolnej części okna. Pojawi się okno Wzorzec księgowania.

 3. Uzupełnij pola w pierwszej części okna zgodnie z rysunkiem poniżej.

 4. W dolnej części okna, przy aktywnej zakładce Dekrety, kliknij w . Pojawi się okno Wzorzec dekretacji.

  (info) Informacja: Dekrety księgujące składniki na liście płac można podzielić na następujące grupy:

Wynagrodzenie

 

(green star) Wskazówka: Pierwsze trzy dekrety będą dotyczyły wynagrodzenia pracownika. Wynagrodzenie podzielimy na trzy części i każdą zaksięgujemy na osobnym koncie analitycznym.

 

 1. W oknie Wzorzec dekretacji w polu Opis wzorca wpisz Wynagrodzenie pracownicze. W polu Zastosuj do zostaw opcję pozycji dokumentu.

 2. W polu Typ kwoty wybierz z listy Kwota wg własnej definicji. W polu Nazwa kwoty kliknij w .

 3. Otworzy się znane z poprzedniego kroku okno Definicje kwot dla eksportu do księgowości z listą zdefiniowanych i zaimportowanych kwot własnych. Znajdź na liście WYNAGRODZENIE_PRACOWNICZE, zaznacz i kliknij w .

 4. Pozostałe pola w oknie Wzorzec dekretacji uzupełnij jak na rysunku poniżej:

 5. Kliknij w . Program dodał wzorzec dekretacji do listy w zakładce Dekrety okna Wzorzec księgowania.

 6. W analogiczny sposób dodaj wzorzec dekretacji dla wynagrodzenia urlopowego i chorobowego.

   Kliknij, aby zobaczyć podpowiedź

 

Zasiłki

 

(green star) Wskazówka: Kolejny dekret to będą zasiłki wypłacane pracownikowi.

 

 1. W oknie Wzorzec dekretacji w polu Opis wzorca wpisz Zasiłki. W polu Zastosuj do zostaw opcję pozycji dokumentu.

 2. W polu Typ kwoty wybierz z listy Kwota wg własnej definicji. W polu Nazwa kwoty kliknij w .

 3. W oknie Definicje kwot dla eksportu do księgowości znajdź na liście ZASIŁKI, zaznacz i kliknij w .

 4. Pozostałe pola w oknie Wzorzec dekretacji uzupełnij jak na rysunku poniżej:

Składki pracownika

 

(green star) Wskazówka: Kolejne dekrety to będą składki pracownika.

 

 1. W oknie Wzorzec dekretacji w polu Opis wzorca wpisz Składki społeczne pracownika. W polu Zastosuj do zostaw opcję pozycji dokumentu.

 2. W polu Typ kwoty wybierz z listy Suma składek ZUS ubezpieczonego.

 3. W polu Opis operacji wpisz %k, co oznacza, że w opisie pojawi się nazwa kwoty lub jej opis (podpowiedź znaczenia symboli znajdziesz po kliknięciu w w polu Opis operacji).

 4. Pozostałe pola uzupełnij zgodnie z rysunkiem poniżej:

 5. W analogiczny sposób dodaj wzorzec dekretacji dla składki zdrowotnej i podatku dochodowego.

   Kliknij, aby zobaczyć podpowiedź

   

   

Potrącenia

 

(green star) Wskazówka: W tej części dodamy dekret na potrącenie z tytułu ubezpieczenia grupowego.

 

 1. W oknie Wzorzec dekretacji w polu Opis wzorca wpisz Ubezpieczenie grupowe. W polu Zastosuj do zostaw opcję pozycji dokumentu.

 2. W polu Typ kwoty wybierz z listy Kwota wg własnej definicji. W polu Nazwa kwoty kliknij w .

 3. W oknie Definicje kwot dla eksportu do księgowości znajdź na liście UBEZPIECZENIE_GRUPOWE, zaznacz i kliknij w .

 4. Pozostałe pola w oknie Wzorzec dekretacji uzupełnij jak na rysunku poniżej:

 5. Analogicznie zdefiniuj wzorzec dla pozostałych potrąceń:
Składki płatnika

 

(green star) Wskazówka: Ostatnie wprowadzane dekrety będą dotyczyły składek pracodawcy.

 

 1. W oknie Wzorzec dekretacji w polu Opis wzorca wpisz Składki społeczne pracodawcy. W polu Zastosuj do zostaw opcję pozycji dokumentu.

 2. W polu Typ kwoty wybierz z listy Suma składek ZUS płatnika.

 3. W polu Opis operacji wpisz %k, co oznacza, że w opisie pojawi się nazwa kwoty lub jej opis (podpowiedź znaczenia symboli znajdziesz po kliknięciu w w polu Opis operacji).

 4. Pozostałe pola uzupełnij zgodnie z rysunkiem poniżej:

 5. Analogicznie dodaj:

 6. W oknie Wzorzec księgowania w zakładce Dekrety pojawiły się wszystkie wprowadzone dekrety.

 7. Kliknij w , aby zapisać wzorzec księgowania. 

 

 • No labels