W tym kroku: Mając gotowy wzorzec księgowania, wykorzystamy go do automatycznego rozksięgowania listy płac.

Aby automatycznie rozksięgować listę płac:

  1. W uruchomionym module Finanse i Księgowość w menu głównym wybierz Księgowość, a następnie Dokumenty księgowe z rozwijanego menu.

  2. Na liście dokumentów księgowych znajdź listę płac LP 2013-02/001.

  3. Zaznacz listę płac i kliknij w przycisk Operacje w dolnej części okna, a następnie z rozwijanej listy wybierz Rozksięgowanie automatyczne.  4. Program wyszukał odpowiedni wzorzec i rozksięgował dokument za jego pomocą, co potwierdza wyświetlony raport.

  5. Sprawdź, czy dokument został prawidłowo rozksięgowany. W tym celu kliknij dwukrotnie na listę płac. W panelu Dane dodatkowe i zakładce Dekrety widać, że program zaksięgował składniki na odpowiednich kontach zgodnie ze wzorem księgowania.

  6. Zwróć uwagę, że status dokumentu został zmieniony na w buforze - niesprawdzony. Zmień status na zarejestrowany, aby był uwzględniany w zestawieniach i deklaracjach.

 

  • No labels