W tym kroku: Pokażemy dodawanie zdarzeń na przykładzie kalendarza prywatnego. Niezależnie od rodzaju kalendarza i tego ile osób ma do niego dostęp, zarządzanie nim przebiega tak samo. Dodamy trzy przykładowe zdarzenia:

Zdarzenie indywidualne

Aby dodać proste zdarzenie:

 1. Uruchom kalendarz wybierając z menu głównego Terminarze → Moje. Przełącz widok kalendarza na tydzień roboczy klikając w . Zwróć uwagę, że dzisiejszy dzień jest podświetlony. Po lewej stronie, na podziałce czasu, pomarańczowym paskiem zaznaczona jest aktualna godzina.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pole odpowiadające przedziałowi czasu od 9:00 do 9:30 kolejnego dnia i z rozwijanego menu wybierz Nowy termin.

 3. Otworzy się okno Termin, w którym należy wprowadzić szczegóły dotyczące planowanego wydarzenia.

 4. W polu Temat wpis Spotkanie rekrutacyjne z Anną Wolską. W polu Etykieta kliknij w i z listy wybierz Służbowe.

 5. W panelu Przypomnienie zaznacz opcję Przypomnienie i z listy wybierz 10 min.

 6. Kliknij w . Termin w kolorze niebieskim (etykieta Służbowe) został naniesiony na kalendarz.

Zdarzenie z uczestnikami

Aby dodać zdarzenie z uczestnikami:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pole odpowiadające przedziałowi czasu od 12:00 do 12:30 tego samego dnia i z rozwijanego menu wybierz Nowy termin.

 2. Otworzy się okno Termin. W polu Temat wpisz Spotkanie z Joanną. Nadaj spotkaniu status Ważne za pomocą etykiety.

 3. W polu Kontakt personalny kliknij w . Otworzy się okno Kontakty personalne. Zaznacz na liście Joannę Tomaszyk i kliknij w . Program wpisał w polu Kontakt personalny Joannę Tomaszyk i uzupełnił pole Kontakt nazwą firmy, z którą jest powiązany kontakt personalny.

 4. W panelu Ramy czasowe w polu Termin zakończenia zmień godzinę na 14:00. Godzinę możesz zmienić za pomocą strzałek lub wpisując odpowiednią godzinę na klawiaturze.

 5. W panelu Przypomnienie zaznacz opcję Przypomnienie. Zostaw domyślnie ustawione 15 minut.

 6. W zakładce Opis wpisz: Spotkanie na temat ustalenia dalszych warunków współpracy, w tym negocjacja rabatów i ustalenia cennika na promocje.

 7. W zakładce Uczestnicy kliknij w , następnie Dodaj pracownika z rozwijanego menu. Otworzy się okno Schemat organizacyjny, na którym zaznacz kierownika działu handlowego Beatę Listek i menedżerów zespołów Zbigniewa Grodeckiego i Urszulę Maciąg (możesz zaznaczyć wszystkie te osoby trzymając wciśnięty klawisz Ctrl). Kliknij w . Uczestnicy zostali dopisani do listy.

 8. Kliknij w w oknie Termin. Termin spotkania został naniesiony na kalendarz.

Zdarzenie cykliczne

Aby dodać zdarzenie cykliczne:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pole odpowiadające przedziałowi czasu od 18:00 do 18:30 tego samego dnia i z rozwijanego menu wybierz Nowy termin cykliczny.

 2. Otworzy się okno Termin. W polu Temat wpisz Basen z dziećmi. Nadaj wydarzeniu status Osobiste za pomocą etykiety.

 3. W panelu Ramy czasowe w polu Termin zakończenia zmień godzinę na 19:30.

 4. Kliknij w z prawej strony. Otworzy się okno Cykl. W panelu Wzorzec powtórzeń program domyślnie ustawił cykl powtórzeń tygodniowy w dany dzień tygodnia. W panelu Zasięg powtórzeń można ustawić do kiedy dane wydarzenie ma być powielone zgodnie z ustawionym cyklem. Zostaw ustawienia domyślnie (Brak daty końcowej).

 5. Kliknij w w oknie Cykl, a następnie w oknie Termin. Termin spotkania został naniesiony na kalendarz.

(tick) To koniec tego ćwiczenia. Aby kontynuować naukę zapraszamy na stronę główną Samouczka


 • No labels