W tym kroku: Na podstawie definicji utworzonej w poprzednim kroku, dodamy zalogowanemu użytkownikowi jego indywidualny kalendarz. Kalendarz taki jest widoczny tylko dla użytkownika i osób, które zostały przez niego uprawnione do tego przy tworzeniu definicji terminarza.

Aby dodać terminarz osobisty:

  1. W uruchomionym module CRM w menu głównym wybierz Terminarze, a następnie Moje z rozwijanego menu. Pojawia się okno z komunikatem o braku danych. Kliknij .

  2. Pojawi się okno Widok osoby - Atosińska Aneta. Kalendarz w głównej części okna jest żółty, co oznacza, że nie ma na niego nałożonego żadnego terminarza.

    (green star) Wskazówka: W górnej części można ustawić widok kalendarza, klikając na odpowiednią opcję. Przykładowo kliknij w  , aby ustawić widok tygodnia roboczego.  3. W panelu po lewej stronie, w górnej części, widoczny jest podgląd całego miesiąca. Pod spodem znajduje się lista terminarzy, obecnie pusta. Kliknij w ten pusty obszar prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj terminarz.
  4. Otworzy się okno Definicje terminarzy. Zaznacz Kalendarz prywatny i kliknij w . W panelu Terminarze został dodany kalendarz prywatny. W głównej części okna kalendarz zmienił kolor z żółtego na beżowy i jest gotowy do dodawania zdarzeń.

  • No labels