W tym kroku: Zdefiniujemy strukturę organizacyjną w firmie składającą się z działu handlowego z dwoma zespołami. Schemat organizacyjny pomaga w wyszukiwaniu pracowników i zarządzaniu ich pracą, kiedy baza zawiera już więcej kontaktów.

Dodanie działu / jednostki  organizacyjnej

Aby dodać dział:

 1. W uruchomionym module CRM w menu głównym wybierz Kartoteki, a następnie Schemat organizacyjny z rozwijanego menu. Pojawia się okno Schemat organizacyjny.

 2. Z lewej strony okna znajduje się schemat organizacyjny. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pozycji Schemat organizacyjny i z menu kontekstowego wybierz Dodaj → Dział/Jednostkę organizacyjną.


 3. Pojawi się okno Dane działu / jednostki organizacyjnej. W polu Nazwa wpisz Dział handlowy.

 4. W polu Lokalizacja kliknij w . Otworzy się okno Lokalizacje. Kliknij w .

 5. Otworzy się okno Edycja lokalizacji. W polu Nazwa wpisz Sulejówek i kliknij . W oknie Lokalizacje zaznacz dodaną lokalizację i kliknij w . Lokalizacja Sulejówek została zdefiniowana i w przyszłości będzie dostępna na liście po kliknięciu w 

 6. W oknie Dane działu / jednostki w polu Menedżer kliknij w i wybierz z listy Beatę Listek. Kliknij .  (info) Informacja: We wszystkich oknach programu należy wypełnić te pola, które są zaznaczone ciemniejszą ramką. Brak danych w tych polach uniemożliwi zapisanie zmian. Wypełnienie pól z jasną ramką nie jest wymagane. 7. W zakładce Schemat organizacyjny została dodana pozycja reprezentująca dział handlowy. Po zaznaczeniu jej w głównej części okna pokazują się dane dotyczące działu.

Dodanie zespołu

Aby dodać zespół:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na pozycji Dział handlowy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj → Zespół.

 2. Otworzy się okno Dane zespołu. W polu nazwa wpisz Zespół A.

 3. W oknie Dane działu / jednostki w polu Menedżer kliknij w i wybierz z listy Zbigniewa Grodeckiego. Kliknij . Zespól został dodany do działu handlowego w panelu po lewej stronie.

 4. Powtórz punkty 1 - 3, aby dodać Zespół B z menedżerem Urszulą Maciąg.

  (green star) Wskazówka: Po zaznaczeniu działu, zespołu lub pracownika w panelu Elementy schematu, w głównej części okna Schemat organizacyjny wyświetlają się informacje o zaznaczonym elemencie.

Przypisanie pracownika do działu / zespołu

Aby przypisać pracownika do zespołu:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Zespół A i z menu kontekstowego wybierz Dodaj → Pracownika.

 2. Otworzy się okno Pracownicy z listą wszystkich pracowników dodanych lub zaimportowanych do programu. Po lewej stronie znajduje się panel z grupami podstawowymi zdefiniowanymi podczas dodawania kontaktów. Zaznacz grupę Oddział Sulejówek.

 3. W głównej części okna pojawią się pracownicy przypisani do tej grupy. Zaznacz pracownika Zbigniew Grodecki i kliknij w . Pracownik został dodany do działu handlowego w oknie Schemat organizacyjny.

 4. Powtórz punkty 1-3 i dodaj do działu pracowników zgodnie z poniższym rysunkiem.

   (green star) Wskazówka: Beata Listek, jako szef działu handlowego, nie należy do żadnego zespołu. Aby dodać pracownika do działu, a nie do konkretnego zespołu, kliknij prawym przyciskiem myszy na dział zamiast na zespół i wybierz z menu Dodaj → Pracownika.

Przypisanie kontaktu personalnego do działu / zespołu

 

(star) Przykład: Głównym dostawcą w naszej firmie jest RYZA Sp. z o.o., w której mamy swojego opiekuna - Joannę Tomaszyk, dodaną w programie jako kontakt personalny. Ponieważ dział handlowy ściśle współpracuje z dostawcą, można uznać, że Joanna Tomaszyk jest również członkiem działu handlowego z ramienia dostawcy.

Aby przypisać kontakt personalny do działu:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na Dział handlowy i z menu kontekstowego wybierz Dodaj → Kontakt personalny.

 2. Otworzy się okno Kontakty personalne z listą wszystkich kontaktów personalnych dodanych lub zaimportowanych do programu. Zaznacz Joannę Tomaszyk i kliknij w . Kontakt został dodany do działu handlowego w oknie Schemat organizacyjny.

(tick) To koniec tego ćwiczenia. Aby kontynuować naukę zapraszamy na stronę główną Samouczka


  

 • No labels