Ta sekcja jest bazą wiedzy, która zawiera artykuły z tematyki zaawansowanej obsługi programu RAKSSQL. Jej celem jest umożliwienie dalszego rozwoju użytkownikom, którzy już posługują się programem, ale chcą usprawnić swoją pracę i sprawić, żeby była bardziej wydajna.

W tej części będziemy również prezentować opisy nowych narzędzi pojawiających się w programie RAKSSQL.

Archiwizacja rozrachunków
Wybór i przenoszenie nieużywanych rozrachunków do archiwum.

Cenniki
Tworzenie i wykorzystywanie cenników zakupowych i sprzedażowych.

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT
Wyksięgowanie przeterminowanych płatności z kosztów uzyskania przychodów i ewidencji VAT.

Otwieranie roku obrotowego
Otwieranie nowego okresu płatniczego w module KP, import danych stałych, przedłużenie kalendarzy, utworzenie Bilansu Otwarcia dla pracowników.

Obsługa
Dokumentowanie wpływów i wydatków w gotówce.

Praca zdalna na systemie RAKSSQL
Przygotowanie komputera do pracy zdalnej na programie RAKSSQL zainstalowanym w wersji sieciowej (Komunikat AD_0039 - potencjalne przyczyny wystąpienia >>)

Sprzedaż walutowa i różnice kursowe
Rozliczanie sprzedaży walutowej i księgowanie różnic kursowych.

Rozrachunki
Kontrolowanie, za pomocą rozrachunków, należności i zobowiązań.

Współpraca z bankiem
Obsługa współpracy z bankiem, od wystawiania poleceń przelewów do wprowadzania operacji wyciągu bankowego.

Wyliczanie wynagrodzeń
Naliczanie listy płac za pomocą schematu składników.

Wzorce księgowań
Przykłady tworzenia wzorców do automatycznego księgowania dokumentów tego samego typu.

Zamykanie roku obrotowego
Wykonanie sprawozdań finansowych i zamknięcie kont wynikowych.  

Zarządzanie dostępem do programu
Sterowanie   dostępem poszczególnych użytkowników do modułów programu i udzielanie uprawnień.  

Zarządzanie produkcją
Proces przygotowania, planowania i wykonania produkcji .

  • No labels