Moduł CRM jest narzędziem umożliwiającym planowanie oraz kontrolę działań związanych zarówno ze sprzedażą i obsługą klienta, jak i wewnętrznymi projektami prowadzonymi w firmie. W samouczku dla początkujących pokażemy jak rozpocząć pracę z modułem, zarządzać kalendarzem i planowaniem działań. Na koniec pokażemy jak przebiega i co można zyskać na współpracy modułu CRM z modułem Sprzedaż.

(warning) Uwaga: Moduł CRM może być uruchomiony samodzielnie lub wewnątrz modułu Sprzedaż. Przebieg ćwiczeń od 1 do 4 pokazuje pracę w samodzielnym module CRM, jednak wszystkie omawiane opcje są też dostępne w module Sprzedaż z uruchomionym CRM, po wybraniu w menu głównym CRM. Ćwiczenie 5 wymaga zalogowania się do modułu Sprzedaż z uruchomionymi narzędziami CRM.

Cele:

  • oswojenie się z modułem CRM,
  • przygotowanie do samodzielnej pracy przy planowaniu pracy i sprzedaży.

Wymagania:

  • zainstalowany RAKSSQL,
  • założona firma,
  • użytkownik posiadający dostęp do modułu CRM oraz prawa Administratora.


Ćwiczenie 1: Logowanie do CRM
Jak powiązać użytkownika programu z pracownikiem z bazy kontaktów?

Ćwiczenie 2: Kontakty
Jak dodać pracownika, kontrahenta i kontakt personalny oraz jak wykonać schemat organizacyjny w firmie?

Ćwiczenie 3: Terminarze
Jak dodać pracownikowi lub zespołowi kalendarz i nanosić na niego wydarzenia?

Ćwiczenie 4: Zarządzanie pracą
Jak planować pracę za pomocą zadań i rejestrować poszczególne czynności za pomocą operacji?

Ćwiczenie 5: Zarządzanie sprzedażą
Jak wykorzystać moduł CRM do wspomagania obsługi sprzedaży?

  • No labels