W tym kroku: Poznamy ogólne zasady rozliczania rozrachunków.

(info) Informacja: W RAKSSQL rozrachunki danego typu (zobowiązanie, należność) są rozliczane za pomocą rozrachunku typu przeciwnego. Ważne jest, aby rozróżniać zobowiązania oznaczające dla nas konieczność zapłaty, a zobowiązania, które oznaczają, że nasz kontrahent uregulował należność.

(star) Przykład: Jeśli wprowadziliśmy do programu fakturę sprzedaży i program wygenerował dla niej rozrachunek o typie należność, to można go rozliczyć za pomocą rozrachunku dla tego samego kontrahenta o typie zobowiązanie. Zobowiązanie to powstanie poprzez wprowadzenie dokumentu KP lub operacji wpłaty pieniędzy od kontrahenta z wyciągu bankowego.

(green star) Wskazówka: Określone dokumenty generują określony typ rozrachunku:

Dokumenty sprzedaży/zakupu

  • Faktura sprzedaży/paragon: należność
  • Faktura zakupu: zobowiązanie
  • Lista płac: zobowiązania

Dokumenty rozliczające

  • Kasa przyjmuje: zobowiązanie (zapłata za fakturę sprzedaży)
  • Wyciąg bankowy - wpływy: zobowiązanie (zapłata za fakturę sprzedaży)
  • Kasa wydaje: należność (zapłata za fakturę zakupu)
  • Wyciąg bankowy - płatności: należność (zapłata za fakturę zakupu)

(info) Informacja: W kolejnych krokach opiszemy różne sposoby rozliczania rozrachunków:

(green star) Wskazówka: Niezależnie od sposobu rozliczania, istnieje możliwość częściowego rozliczenia rozrachunku, jeśli kwota rozrachunku rozliczającego jest różna od kwoty rozrachunku rozliczanego. Rozrachunek o niższej kwocie zostaje oznaczony jako rozliczony w całości, a rozrachunek o wyższej kwocie zostaje pomniejszony o zapłaconą kwotę i oznaczony jako rozliczony częściowo.

 

  • No labels