Wystawianie i księgowanie dokumentów w obcej walucie przebiega w sposób bardzo zbliżony do wystawiania i księgowania dokumentów w złotówkach. Efektem ubocznym prowadzenia sprzedaży walutowej jest powstawanie groszowych różnic podczas księgowania, wynikających z przeliczeń kwot netto, brutto i podatku VAT na złotówki i różnic kursowych, wynikających z innych kursów waluty w dniu sprzedaży i dniu zapłaty. 

Cele:

  • poznanie sposobów pobierania tabel kursowych,
  • prześledzenie dodawania i księgowania faktur walutowych,
  • rozliczenie faktury walutowej za pomocą wyciągu bankowego i automatyczne wygenerowanie rozrachunku różnic kursowych,
  • zaksięgowanie różnic kursowych.

 

    Rozpocznij   

  • No labels