(info) Informacja: Żeby rozrachunek został rozliczony, musi istnieć powiązanie pomiędzy operacją na wyciągu bankowym a kontrahentem, a następnie pomiędzy operacją a rozrachunkiem.

(info) Informacja: Powiązanie operacji z rozrachunkiem:

  • Jeśli operacja została zaimportowana na wyciąg bankowy z polecenia przelewu lub rozrachunku, to jest ona automatycznie powiązana z rozliczanym rozrachunkiem.
  • Jeśli operacja została dodana ręcznie lub zaimportowana z wyciągu bankowego z banku, to należy ręcznie przypisać rozrachunek do operacji.

Aby przypisać rozrachunek do operacji:

Sposób 1:

  1. W panelu Operacje okna Wyciąg bankowy zaznacz operację, do której chcesz przypisać rozrachunek. W panelu Rozliczenia kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu wybierz Dodaj.

  2. Otworzy się okno Rozliczany rozrachunek z opisem transakcji i listą rozrachunków na tego samego kontrahenta. Znajdź odpowiedni rozrachunek i kliknij na niego dwukrotnie. Rozrachunek będzie widoczny zarówno w oknie Wyciąg bankowy po zaznaczeniu danej operacji, jak i w oknie Transakcja bankowa w zakładce Rozliczenia.

Sposób 2:

  1. Otwórz daną operację (klikając na nią dwukrotnie lub zaznaczając ją i klikając w przycisk . Otworzy się okno Transakcja bankowa.

  2. W górnej części okna kliknij na zakładkę Rozliczenia, a następnie w . Otworzy się okno Rozliczany rozrachunek z opisem transakcji i listą rozrachunków na tego samego kontrahenta. Znajdź odpowiedni rozrachunek i kliknij na niego dwukrotnie. Rozrachunek będzie widoczny zarówno w oknie Transakcja bankowa w zakładce Rozliczenia, jak i w oknie Wyciąg bankowy po zaznaczeniu danej operacji.

 

(info) Informacja: Jeśli operacje są powiązane z rozrachunkami rozliczanymi, nie są wymagane żadne dodatkowe czynności w celu rozliczenia rozrachunków - rozrachunki rozliczają się automatycznie w chwili zapisania wyciągu, czyli powstaje rozrachunek rozliczający i oba rozrachunki zostają oznaczone jako rozliczone lub częściowo rozliczone. 

(warning) Uwaga: Polecenie przelewu nie rozlicza rozrachunku. Polecenie przelewu jest dopiero intencją przekazania i przepływu środków. To wyciąg bankowy dokumentuje faktyczną wypłatę i za pomocą operacji z wyciągu bankowego możesz rozliczyć rozrachunek.

 

 

  • No labels