W tym kroku: Opiszemy, jak dodać fakturę walutową w module Sprzedaż.

Aby wystawić fakturę walutową:

 1. W module Sprzedaż dodaj fakturę (Sprzedaż → Sprzedaż [FV, PA, FE, WDT(T), RCZ, FO] → Dodaj → Dodaj fakturę VAT (FS)).

 2. Wskaż odbiorcę. Wybierz sposób płatności o odroczonym terminie (np. Przelew). W sekcji Waluta program podpowiada walutę domyślną dla danego kontrahenta. Jeśli domyślną walutą są PLN, zmień walutę na obcą.

  (info) Informacja: Możesz wybrać gotówkę, jako sposób płatności. Wtedy od razu po dodaniu FS pojawi się okno przyjęcia płatności. W takiej sytuacji nie wystąpią różnice kursowe, ponieważ wystawienie faktury i pobranie płatności będą zrealizowane w tym samym dniu, a kwoty będą przeliczone tym samym kursem.

  (green star) Wskazówka: Jeśli z danym kontrahentem zawsze rozliczasz się w walucie obcej (zagraniczny dostawca/odbiorca), zmień domyślną walutę faktury w kartotece kontrahenta (Kartoteki w module Sprzedaż → Kontrahenci → Edytuj → zakładka Sprzedaż i Magazyn → panel Ustawienia domyślne → Waluta faktury). Dzięki temu podczas dodawania faktury domyślnie będzie się podpowiadała waluta obca.

   

   

 3. W polu Tabela kursowa program podaje tabelę obowiązującą w dniu wystawienia faktury, przy czym ważna jest data wpisana w polu Data wystawienia, a nie faktyczny dzień wystawienia faktury. W polu Kurs podaje przelicznik z tabeli. Jeśli nie pobrałeś aktualnej tabeli kursowej, kliknij w i pobierz tabelę kursową.

  (warning) Uwaga: Jeśli nie masz w programie pobranych tabel kursowych aktualnych na dzień daty wystawienia faktury, program podpowie ostatnią pobraną tabelę kursową.

  (info) Informacja: Zamiast korzystać z tabeli kursowej, możesz wykasować tabelę z pola Tabela kursowa i wpisać ręcznie przelicznik w polu Kurs. 4. Dodaj pozycje faktury. Program przeliczy ceny artykułów zgodnie z kursem wpisanym ręcznie lub wybraną tabelą. Możesz zmienić zarówno kurs jak i tabelę kursową dla pojedynczego artykułu w panelu Data dostawy/wykonania i kurs waluty.

 5. W podsumowaniu faktury widać kwoty netto, VAT i brutto wyrażone w euro. Zapisz fakturę sprzedaży.

 6. Przejdź do okna rozrachunków (Finanse → Rozrachunki) i zobacz, że program wygenerował rozrachunek w walucie obcej dla wystawionej faktury.

 

 • No labels