W tym kroku: Pokażemy w jaki sposób zaksięgować różnice księgowe.

(info) Informacja: W Parametrach roku obrotowego w sekcji Dekrety wpisz w odpowiednich polach numery kont, na które program ma księgować różnice księgowe.

(info) Informacja: Jeśli masz zdefiniowany wzorzec księgowania dla wyciągu bankowego z różnicami kursowymi, możesz za jego pomocą automatycznie zaksięgować wyciąg bankowy. Jeśli nie posiadasz wzorca, zaksięguj WB dodając dekrety ręcznie.

Aby zaksięgować wyciąg bankowy z różnicami kursowymi:

 1. W module Finanse i Księgowość otwórz do edycji wyciąg bankowy wystawiony w poprzednim kroku (Księgowość → Dokumenty księgowe → zaznacz wyciąg).

 2. Zmień status dokumentu, wpisz datę księgowania i wybierz kod. Program automatycznie wypełnia pola w panelu Dokument źródłowy pobierając dane z wyciągu bankowego.

 3. Dodaj dekrety (w zakładce DekretyDodaj lub [Ins]).

 4. Uzupełnij numery kont. Jeśli wprowadzone do dekretu konto księgowe kontrahenta ma ustawioną walutę obcą, program automatycznie zmieni walutę dekretu na tę z konta. Jeśli ma ustawionej obcej waluty, zmień walutę.

 5. Podaj kwotę w walucie. Program automatycznie przeliczy podaną kwotę na złotówki.

   

  (info) Informacja: Nie zaznaczaj opcji Generuj rozrachunek. Podczas wprowadzania wyciągu bankowego program wygenerował już rozrachunek i jest on widoczny w zakładce Rozrachunki w oknie Dokument księgowy. 6. Kliknij w . Program dodał dekret na kwotę operacji bankowej.

 7. W oknie Dokument księgowy kliknij w i z rozwijanego menu wybierz Księgowanie różnic kursowych. Program automatycznie stworzy dekret dla różnic kursowych.

 8. Zapisz dokument.

 

(green star) Wskazówka: Aby obejrzeć zapisy na kontach, możesz wykonać zestawienie.

Zestawienia → Zestawienia - Księgowość → 1. Księga Handlowa → Zapisy kont księgowych → Podgląd wydruku

 

 

 • No labels