You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Kolejność czynności przy zamykaniu roku obrotowego w RAKSSQL FK:

 1. Wykonać archiwizację
 2. Oznaczyć wszystkie dokumenty ze statusu w buforze na zarejestrowane
 3. Zaksięgować wszystkie dokumenty - Operacje/Księgowanie dokumentów
 4. Wykonać i zapisać deklarację CIT - 8 (zaksięgować przez PK podatek) 8/220
 5. Wykonać Rachunek Wyników dla zaznaczonej opcji zaksięgowanych dokumentów i zapamiętanych
 6. wykonać Bilans dla zaznaczonej opcji zaksięgowanych dokumentów i zapamiętanych
 7. Wykonać automatyczne przeksięgowanie kont wynikowych na wynik finansowy - PK (dokumenty księgowe - operacje - zamykanie kont wynikowych)
 8. Ponownie zaksięgować dodane przez PK dokumenty
 9. Zamknąć ostatni 12 miesiąc w opcji administracja
 10. W Przypadku, gdy chcemy dodać dokument do roku, powinniśmy otworzyć ostatni miesiąc (Administracja/Korekta bilansu)
 11. Jeśli doksięgowany dokument miał wpływ na konta wynikowe a PK jest zaksięgowany i nie można go już poprawić, można wykonać automatycznie jego storno Powiel/Stornuj dokument Operacje/Księgowanie dokumentów
 12. Wykonać ponownie wszystkie punkty od 1 do 6.

 

Cele:

 • zamknięcie roku obrotowego
 • wykonanie zestawień finansowych - Rachunku Zysku i Strat i Bilansu.

 

    Rozpocznij   

 • No labels