You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

W zasadzie jeśli się zastanowić, to te kroki pokazywałam już w samouczku z FK, jako ścieżkę postępowania (od rozpoczęcia pracy do zamknięcia okresu). Zamknięcie roku różni się chyba tylko tym, że zbiera na zestawieniach dane z całego roku, a nie tylko jednego okresu (czyli np. miesiąca). Tutaj opiszę w punktach, średnio rozwiniętych, co należy zrobić, aby uznać rok za zamknięty. W kolejnych podstronach będzie nieco szerszy opis, ale jak się zastanowić na tym, to może się on okazać zbędny. Skoro użytkownik dobrnął już do tego etapu, że chce sam zamknąć rok, to powinien sobie poradzić z ogólnym planem działania, bez prowadzenia za rączkę.

Kolejność czynności przy zamykaniu roku obrotowego w RAKSSQL FK:

 1. Wykonać archiwizację
 2. Oznaczyć wszystkie dokumenty ze statusu w buforze na zarejestrowane
 3. Zaksięgować wszystkie dokumenty - Operacje/Księgowanie dokumentów
 4. Wykonać i zapisać deklarację CIT - 8 (zaksięgować przez PK podatek) 8/220
 5. Wykonać Rachunek Wyników dla zaznaczonej opcji zaksięgowanych dokumentów i zapamiętanych
 6. wykonać Bilans dla zaznaczonej opcji zaksięgowanych dokumentów i zapamiętanych
 7. Wykonać automatyczne przeksięgowanie kont wynikowych na wynik finansowy - PK (dokumenty księgowe - operacje - zamykanie kont wynikowych)
 8. Ponownie zaksięgować dodane przez PK dokumenty
 9. Zamknąć ostatni 12 miesiąc w opcji administracja
 10. W Przypadku, gdy chcemy dodać dokument do roku, powinniśmy otworzyć ostatni miesiąc (Administracja/Korekta bilansu)
 11. Jeśli doksięgowany dokument miał wpływ na konta wynikowe a PK jest zaksięgowany i nie można go już poprawić, można wykonać automatycznie jego storno Powiel/Stornuj dokument Operacje/Księgowanie dokumentów
 12. Wykonać ponownie wszystkie punkty od 1 do 6.

 

Cele:

 • zamknięcie roku obrotowego
 • wykonanie zestawień finansowych - Rachunku Zysku i Strat i Bilansu.

 

    Rozpocznij   

 • No labels