You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

 

Zamykając rok obrotowy należy pamiętać o konieczności wykonania następujących czynności:

  1. Zaksięgować wszystkie dokumenty
  2. Wykonać deklaracje podatkowe
  3. Wykonać sprawozdania finansowe
  4. Zamknąć konta wynikowe
Użytkownikom obeznanym z programem czynności te nie powinny sprawić żadnej trudności, ponieważ nie różnią się one zasadniczo od zamknięcia miesiąca. Na kolejnej stronie wyjaśnimy dlaczego poszczególne czynności są ważne dla zamknięcia roku.

Cele:

  • wykonanie zestawień finansowych - Rachunku Zysku i Strat i Bilansu,
  • zamknięcie roku obrotowego.

 

    Rozpocznij   

  • No labels